PALEONTOLOGIJA

Objavio: Domagoj Kolarec

PALEONTOLOGIJA

PALEONTOLOGIJA je znanost koja se bavi proučavanjem pretpovijesnog života, što uključuje proučavanje fosila. Paleontologija kao znanost bilježi globalne promjene i njihov utjecaj na razvitak života na planetu Zemlji. Ako te ova znanost posebno zanima, posjeti ovaj paleontološki portal i baci se na proučavanje fosila iz svog naslonjača!

 

Zaprimljeno na:  Mon, 04-Jun-2012, 06:01