BIOLOŠKA EVOLUCIJA

Objavio: Barbara Milutinović

BIOLOŠKA EVOLUCIJA

BIOLOŠKA EVOLUCIJA – od nastanka prvih prokariotskih stanica (prije oko 3,8 milijarda godina) traje na Zemlji biološka evolucija. Procesom evolucije nastala su sva živa bića koja nas danas okružuju. Tijekom duge prošlosti Zemlje, određene jedinke posjedovale su osobine (zapisane u genima) kojima su bile bolje prilagođene na vladajuće okolišne uvjete nego druge jedinke. Te su se osobine, odnosno „dobri geni“, prenosile na potomke, što je omogućilo da i ono bude dobro prilagođeno na iste uvjete. Prvi znanstvenik koji je postavio temelje teoriji evolucije prirodnim odabirom (selekcijom) bio je engleski prirodoslovac Charles Darwin, koji je do zaključaka da su vrste promjenjive (da iz jedne vrste tijekom dugog niza godina može nastati druga vrsta) došao proučavajući i uspoređujući razne biljke i životinje tijekom i nakon svojeg putovanja oko svijeta.

Zaprimljeno na:  Fri, 14-Apr-2017, 23:07