KEMIJSKA EVOLUCIJA

Objavio: Barbara Milutinović

KEMIJSKA EVOLUCIJA

KEMIJSKA EVOLUCIJA – kemijskom evolucijom su nakon nastanka svemira i formiranja planeta Zemlje nastale prve molekule koje su bile preduvjet za nastanak živih organizama, odnosno za daljnju biološku evoluciju. Smatra se da su u Zemljinoj praatmosferi (prije oko 4 milijarde godina), iz nežive materije (iz anorganskih molekula), nastali spojevi koji su danas osnovni građevni elementi živih bića (organske molekule): aminokiseline, određeni šećeri i nukleotidi (građevni elementi nukleinskih kiselina - DNK i RNK). Taj se proces još naziva i abiogeneza. Najpoznatiji eksperiment koji je potvrdio da su u Zemljinoj praatmosferi zaista mogle nastati ove molekule bio je onaj Stanleya Millera i Harolda Ureya (Miller-Urey eksperiment).

Zaprimljeno na:  Sun, 20-Jan-2013, 20:26